# وضعیت سرور نام سرور آیپی و پورت ورود به سرور تعداد بازیکنهای آنلاین نقشه بازی چنل تلگرام جزییات
1
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
^2[I^0RA^1N] 💎 🌴 ^6ArizonA RolePlay^0 🌴 💎 ^4[^2V3.5^4] ^0| 🔥 ^1FBI HEIST 🔥 ^0| 🔥 ^1CASINO 🔥 ^0| ^2Free Gang ^0| ^8StarterPack 1mil ^0| ^9BEST FPS ^0| ^8discord.gg/5pxuCEN​
Cinque Terre   ^2[I^0RA^1N] 💎 🌴 ^6ArizonA RolePlay^0 🌴 💎 ^4[^2V3.5^4] ^0| 🔥 ^1FBI HEIST 🔥 ^0| 🔥 ^1CASINO 🔥 ^0| ^2Free Gang ^0| ^8StarterPack 1mil ^0| ^9BEST FPS ^0| ^8discord.gg/5pxuCEN​
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
64 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 64
-
جزییاتتعداد سرورها
کل بازیکنها
حداکثر بازیکنها
1
0
64