# وضعیت سرور نام سرور آیپی و پورت ورود به سرور تعداد بازیکنهای آنلاین نقشه بازی چنل تلگرام جزییات
1
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
[IR]TG-Rust(Map Wipe)
Cinque Terre   [IR]TG-Rust(Map Wipe)
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
65 تعداد بازیکنهای آنلاین 16 !حداکثر تعداد
16 / 65
procedural map
جزییات
2
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
[color yellow][RB 2.1.0] [color #FFFFFF][color #ffa31a]IRAN | T
Cinque Terre   [color yellow][RB 2.1.0] [color #FFFFFF][color #ffa31a]IRAN | T
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
100 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 100
rust_island_2013
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییاتتعداد سرورها
کل بازیکنها
حداکثر بازیکنها
2
16
165