# وضعیت سرور نام سرور آیپی و پورت ورود به سرور تعداد بازیکنهای آنلاین نقشه بازی چنل تلگرام جزییات
1
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
[color yellow][RB 2.1.1] [color #FFFFFF][color #2DD1D1]IRAN [co
Cinque Terre   [color yellow][RB 2.1.1] [color #FFFFFF][color #2DD1D1]IRAN [co
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
100 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 100
rust_island_2013
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییاتتعداد سرورها
کل بازیکنها
حداکثر بازیکنها
1
0
100