# وضعیت سرور نام سرور آیپی و پورت ورود به سرور تعداد بازیکنهای آنلاین نقشه بازی چنل تلگرام جزییات
1
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
[T]ehraN [G]aminG : RPG Server 1.0.4
Cinque Terre   [T]ehraN [G]aminG : RPG Server 1.0.4
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
500 تعداد بازیکنهای آنلاین 63 !حداکثر تعداد
63 / 500
en-us
جزییاتتعداد سرورها
کل بازیکنها
حداکثر بازیکنها
1
63
500